понеділок, 24 листопада 2014 р.

Текстові фрагменти та операцiї над ними

Мета:
навчальна: засвоєння знань про виділення, копіювання, видалення, переміщення над  фрагментами тексту; формування вмінь виділяти суцiльнi та несуцiльнi текстові  фрагменти;  копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використання та без використання буфера обміну,  у межах одного або мiж  різними документами; знаходити  й замінювати  фрагменти тексту в автоматичному режимі;
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, уміння застосовувати свої знання на практиці,  розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу,  пам’ять.
виховна: виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.
Тип уроку: формування знань,  вдосконалення вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному класі.
Програмне забезпечення:  текстовий процесор Microsoft Word.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап  (1 хв.)
ІІ. Перевірка домашнього завдання (5 хв.)
ІІІ. Актуалiзацiя опорних знань (3 хв.)
IV. Мотивація навчальної діяльності (3 хв.)
V. Повідомлення теми та  мети уроку (1 хв.)
VI. Вивчення нового матеріалу (10 хв.)
1.     Виділення фрагментів тексту.
2.     Робота з фрагментами тексту.
VII. Практична робота (15 хв.)
VIII. Засвоєння вивченого теоретичного матеріалу (4 хв.)
I.  Підбиття підсумків уроку(2 хв.)
II.             Домашнє завдання (1 хв.)

ХІД  УРОКУ
I.  Органiзацiйний етап
1)    привітання з учнями;
2)    перевірка присутності учнів на уроці;
3)    призначення чергових. 

II. Перевірка домашнього завдання
1.     Перевірка завдання  за підручником с. 219 – 220 (запитання 1 – 8).
Інтерактивна вправа «Вірю – не вірю».
з/п
Твердження
Вірю – не вірю
1
Для видалення символу ліворуч від курсора використовується клавіша Delete
Не вірю
2
Розрізання рядків здійснюється за допомогою клавіші Enter
Вірю
3
Пошук слів у тексті здійснюється за допомогою пункту правка/ Знайти.
Вірю
4
Автоматична перевірка правопису встановлюється за допомогою пункту меню Формат/ Правка
Не вірю
5
Автоматичне перенесення слів установлюється за допомогою пункту меню Сервіс/Мова/Розстановка переносів
Вірю
6
Для виділення не зв’язаних фрагментів тексту використовується клавіша Ctrl
Вірю
7
Для переходу в кінець рядка використовується клавіша Home
Не вірю

ІІІ. Актуалiзацiя опорних знань
Мозковий штурм
1.     Назвіть основні об’єкти файлової системи та операції, які з ними можна виконати.
2.     Назвіть способи копіювання та переміщення об’єктів.
3.     Назвіть способи видалення об’єктів.
4.     Що таке редагування тексту?
5.     Назвіть текстові об’єкти тексту.
IV. Мотивація навчальної діяльності
Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками  (фрагментами) тексту:  виділяти блок,  копіювати,  знищувати,  переміщувати в інше місце тексту або в буфер обміну.

V. Повідомлення  теми  та  мети  уроку
Тема нашого сьогоднішнього уроку -  «Текстові фрагменти  та операцiї над ними».  Тобто сьогодні на уроці ми повинні  сформувати  вміння виділяти суцiльнi та несуцiльнi текстові фрагменти; копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обмiну, у межах одного або мiж різними  документами;  знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі.

VI. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)
1.     Видiлення фрагментiв тексту
Ми розглянули елементарні операції редагу­вання тексту: видалення, вставка й заміна символів. У всіх цих випадках об'єктами редагування були окремі символи. Такий вид редагування, перш за все, призначений для внесення змін у текст з метою виправлення помилок введення.

Однак під час створення текстового документа може виникнути не­обхідність іншого редагування. Наприклад, потрібно переставити місця­ми  абзаци в тексті, видалити  речення, а деякі слова замінити на інші. У цих випадках об'єктом редагування буде не окремий символ, а кілька символів, слова, речення, абзаци тощо. Виконання такого редагу­вання тексту зручніше й раціональніше проводити, використовуючи спеціальні засоби текстового процесора.

Перед виконанням будь-яких операцій над фрагментом тексту його потрібно спочатку виділити. Текстовий процесор Word 2007 дає змогу виділяти текстові фрагменти двох видів: горизонтальні  і вер­тикальні. Як правило, виділений фрагмент помічається в тексті блідо-синім кольором. 
Способи виділення фрагментів тексту (під запис).
Фрагмент тексту
Спосіб виділення
Слово
Двічі клацнути на потрібному слові
Речення
Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, вибрати довільне місце в реченні
Рядок
Вибрати місце зліва від потрібного рядка
Кілька рядків підряд
Вибрати місце зліва від початкового рядка фрагмента й при натиснутій лівій кнопці миші перемістити вказівник вниз або вгору на потрібну кількість рядків
Абзац
Двічі клацнути зліва від абзацу
Тричі клацнути в довільному місці абзацу
Горизонтальний фрагмент
Вибрати початок фрагмента, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, переміс­тити вказівник до кінця потрібного фраг­мента.
Вибрати початок фрагмента і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, вибрати кінець фрагмента.
Установити курсор на початок фрагмента і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, перемістити курсор у потрібному напрямі за допомогою клавіш керування курсором.
Вертикальний фрагмент
Виділити область екрана, в яку входить потрібний фрагмент тексту, при натиснутій клавіші Alt.
Несуміжні фрагменти
Виділити перший фрагмент і, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділити інші фрагменти.
Весь документ
Тричі клацнути зліва від довільного рядка тексту.
Указати місце зліва від довільного рядка тексту і, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацнути ліву кнопку миші.
Вибрати на вкладці Основне в групі Редагу­вання команду Виділити і в списку, що відкриється, вибрати команду Виділити все.
              Щоб зняти виділення фрагмента, потрібно вибрати місце в документі поза областю виділення або натиснути будь-яку клавішу керування кур­сором.
Для виділення фрагментів тексту зручно також користуватися такими сполу­ченнями клавіш (під запис).
Фрагмент тексту
Сполучення клавіш
Фрагмент тексту
Сполучення клавіш
Від поточного місця до кінця слова
Ctrl + Shift +
Від поточного місця до кінця абзацу
   Ctrl + Shift +
Від поточного місця до початку слова
Ctrl + Shift +
Від поточного місця до початку абзацу
Ctrl + Shift +
Від поточного місця до початку доку­мента
Ctrl + Shift + Home
Від поточного місця до кінця (початку) екрана
Alt + Ctrl + Shift + Page Down (Alt + Ctrl + Shift + Page Up)
Від поточного місця до кінця документа
Ctrl + Shift + End
Весь документ
Ctrl + А (англ.)

1.     Робота з фрагментами тексту.
Після того, як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна пе­ремістити, скопіювати в різні місця цього чи іншого документа або вида­лити.
Операції над фрагментами тексту можна виконувати, використовуючи різні способи: перетягування мишею, натискання клавіш клавіатури, вибір кнопок групи Буфер обміну.
Порядок виконання операцій над фрагментами тексту наведено в таблиці ­. Виконання операцій над виділеним фрагментом тексту (під запис).


Спосіб виконання
Порядок виконання
Видалення
3 використанням кнопок групи Буфер обміну
Вибрати кнопку Вирізати в групі Буфер обміну на вкладці Основне
3 використанням клавіатури
 Натиснути клавішу Delete, або Backspace, або сполу­чення Ctrl + X
Копіювання
3 використанням миші
Перетягнути фрагмент у потрібне місце при натиснутій клавіші Ctrl. У процесі перетягування місце вставки фрагмента буде позначатися значком - І, а вказівник матиме вигляд -  ¦
Спосіб виконання
                      Порядок виконання
3 використанням кнопок групи Буфер обміну
1.Вибрати кнопку Копіювати  в групі Буфер обміну на вкладці Основне.
2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
3. Вибрати кнопку Вставити  в групі Буфер обміну на вкладці Основне
3 використанням клавіатури
1. Натиснути Ctrl + С.
2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
3. Натиснути Ctrl + V

   
Переміщення
3 використанням миші
Перетягнути фрагмент у потрібне місце. У процесі перетягування нове місце розташування фрагмента в тексті.
3 використанням кнопок групи Буфер обміну
1. Вибрати кнопку Вирізати   в групі Буфер обміну на вкладці Основне.
2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
3. Вибрати кнопку Вставити  в групі Буфер обміну на вкладці Основне
3 використанням клавіатури
1.Натиснути Ctrl + X.
2.Перемістити курсор у потрібне місце тексту.
3.Натиснути Ctrl + V
На відміну від Буфера обміну операційної сис­теми, який може вміщувати тільки один об'єкт, Буфер обміну Microsoft Office 2007 може одночас­но зберігати 24 об'єкти. За замовчуванням ця властивість доступна тільки при відкритому Буфері обміну Microsoft Office 2007.
Для відкриття Буфера обміну слід вибрати кнопку відкриття діалогового вікна 15 групи Буфер обміну на вкладці Основне.
Заповнення Буфера відбувається послідовно при виконанні команд Вирізати або Копіювати. Новий об'єкт завжди додається на початок списку. Якщо скопіювати в Буфер обміну двадцять п'ятий об'єкт, то перший об'єкт автоматично видаляється з Буфера. При виконанні команди Вставити здійснюється вставка в документ об'єкта, який був занесений в Буфер останнім. Об'єкт, який знахо­диться в Буфері обміну, може використовуватися для вставки в документ багаторазово.
Над об'єктами Буфера обміну можна виконува­ти такі операції:
     вставити об'єкт з Буфера обміну в певне місце документа;
     вставити всі об'єкти з Буфера обміну в певне місце документа;
     видалити об'єкт з Буфера обміну;
     очистити Буфер обміну.
Використовуючи Буфер обміну, зручно реалізувати таку операцію, як «зібрати і вставити». Наприклад, можна скопіювати послідовно в Буфер обміну кілька слів, а потім вставити все разом у документ, вибравши кнопку Вставити все. При цьому слід мати на увазі, що першим вставля­тиметься об'єкт, який перший був занесений в Буфер.
Текстовий процесор Word 2007 може здійснювати автоматичний по­шук у документі деякого фрагмента тексту. Для цього потрібно:
1.   Вибрати кнопку Знайти  в групі Редагування вкладки Основне, яка відкриває вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти.
2.   Увести в поле «Знайти» фрагмент тексту, який потрібно знайти в до­кументі.
3.  Виконати одну з дій (залежно від потреби):
   вибрати кнопку «Знайти далі», щоб знайти по черзі кожне вхо­дження фрагмента в текст;
   виконати Виділення під час читання => Виділити все, щоб одра­зу виділити в тексті всі входження вказаного фрагмента.
Якщо ж у документі потрібно замінити деякий фрагмент тексту на інший, то потрібно виконати такий алгоритм:
1.  Вибрати в групі Редагування вкладки Основне кнопку Замі­нити .
2.  Увести в поле Знайти  потрібний фрагмент тексту (на­приклад, «товар»).
3.  Увести в поле Замінити на текст для заміни потрібного фрагмента (наприклад, «гроші»).
Для того, щоб заміна відбувалася автоматично в усьому документі, слід вибрати кнопку Замінити все, а для вибіркової заміни - вибирати кноп­ку Знайти далі і потім, за потреби, кнопку Замінити.
VII. Практична робота
Тема. Інструктаж з правил технiки безпеки. Робота з текстовими фрагментами     Тепер переходимо до виконання практичної частини нашого уроку. Давайте пригадаємо й  будемо дотримуватися  правил безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. Для цього кожен з вас займає своє місце за комп’ютером  і  виконує завдання. Учням роздаються завдання.
Завдання
1. Запустіть текстовий процесор  Microsoft Word будь-яким відомим вам способом.
2.      У текстовому редакторі  Word надрукуйте фразу
         «Від­різок - це частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які розташовані між двома даними точками. Ці точки називаються кінцями відрізка».
3.      Виділіть слово «відрізок», двічі клацнувши на ньому лі­вою кнопкою миші. Зніміть виділення.
4.      Виділіть текст, утримуючи ліву кнопку миші. За допо­могою контекстного меню скопіюйте її в буфер обміну та вставте її у новий абзац.
5.      Виділіть другий абзац, тричі клацнувши на ньому лівою кнопкою миші. Зніміть виділення.
6.  Виділіть текст, натиснувши Сtrl + А. Зніміть виділення.
7.      Виділіть два абзаци за допомогою клавіш 8пШ і кла­віш управління курсором та перетягніть їх, утримуючи клаві­шу Сtrl.
8.  Виділить текст у зручний для вас спосіб. За допомогою клавіатури скопіюйте його в буфер обміну сполученням клавіш Сtrl + С та вставте його в абзац.
9.  Скопіюйте текст до буфера обміну у зручний для вас спосіб.
10. Відкрийте у цьому вікні новий документ та вставте фраг­мент із буфера обміну за допомогою клавіш Сtrl +V.
11.За допомогою автоматичної заміни в новому документі замініть слово «відрізок» на «відрізочок» (Правка - Знайти - Замінити, заповнити відповідні поля).
12.Збережіть створені документи в папку «Фрагмент» на дис­ку С: під ім'ям «Відрізок» та «Відрізочок».
13.Доповніть речення (вид роботи зошитах):
-   Щоб увести дефіс, треба...
-   Щоб увести тире, треба...
-   Між словами треба робити ... пробілів.
-   Щоб перейти на новий рядок, треба…
-   Розділові знаки треба ставити ...
  -  Закривати дужки або лапки ...
VIII. Засвоєння вивченого матерiалу
Робота в групах
Учні об'єднуються в три команди: перша команда відповідає за кнопки на панелі інструментів, друга — за комбінацію клавіш   на клавіатурі, третя — за технологію перетягування. Учитель  називає операцію, члени команд - варіант виконання за допо­могою своїх «інструментів».
1.      Видалення -
2.  Переміщення - 
3.      Копіювання -
ІX. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.
Х. Домашнє завдання
Параграф 6.3 с. 222 - 227. Дати відповідь на запитання с. 227 – 228.
Підготувати повідомлення за темою «Керування кількома документами».