пʼятниця, 13 травня 2016 р.

Практична робота№2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах.


Мета:
навчальна: сформувати навички побудови інформаційної моделі, використовуючи програмні засоби, технологію комп'ютерного моделювання ;
розвивальна: розвивати пам’ять, мислення, увагу, інтерес до вивчення інформатики;
виховна: виховувати інтерес до знань, старанність, відповідальність перед товаришами.
Тип уроку: урок закріплення знань.
Обладнання: комп’ютери з встановленими ОС.

Хід уроку
І. Організаційний етап.
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
1)                Гра «Модель – середовище створення» в парах
Один учень називає об’єкт чи процес, а інший програмне середовище для  створення моделі. Перший учень має висловити припущення, чому саме це програмне середовище. Після обговорення міняються у парі місцями.
2)                Поясніть різницю між матеріальною та інформаційною моделлю літака.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Сьогодні ви представите себе у ролях різних осіб і спробуєте створити інформаційну модель. Як це вам вдасться покаже кінцевий результат.

ІV. Виконання практичної роботи.
-     Інструктаж з ТБ
-     Релаксація (в ході роботи за комп’ютером)
Учні виконують вправи для зняття втоми м’язів та очей.
-     Для покращення фокусування ока подивитись на кінчик носа, потім одразу перевести погляд у далечінь. В обох випадках погляд затримати на кілька секунд. Повторити вправу 4-5 разів.
-     Заплющити очі на 3-5 секунд, а потім розплющити їх на такий же час. Повторити вправу 4-5 разів.
-     Не повертаючи голови, переносити погляд угору-прямо-додолу, потім – вліво-прямо-вправо. Аналогічно виконувати рухи очей по діагоналі в один та інший бік.
Завдання для практичної роботи
Завдання. Створіть інформаційні моделі ноутбука відповідно до вимог різних осіб (номер завдання для кожного учня визначає вчитель).
завдання
Предметна
галузь
Мета
Форма
інформаційної
моделі
Програмне
середовище
1
Дизайнер
Оформлення зовніш­нього вигляду
Рисунок
Paint
2
Користувач
Опис основних можли­востей пристрою
Словесний опис
MS Word
3
Покупець
Визначення основних параметрів пристрою
Таблиця
MS Word
4
Продавець
Презентація продукції згідно вимог продавця

Презентація
MS PowerPoint

Хід роботи
1.                Визначте та усвідомте мету моделювання (мета вказана в таблицізгідно варіанта).
Виділіть істотні властивості об’єктів моделі відповідно до мети. Вкажіть відповідні величини виділених властивостей та запишіть дані до таблицізгідно вашого варіанта (додайте принаймні по дві властивості до кожної таблиці самостійно). В завданні 4 властивості та їхні значення будуть збі­гатися із завданням 3.
Перелік властивостей до різних моделей ноутбука
а)Завдання 1.
Назва властивості
Значення властивості
Розмір зображення

Наявність елементів (екран, клавіатура, тачпад, види роз’ємів та ін.)

Вигляд (відкритий, закритий)

б) Завдання 2. (Вказуйте властивості, уявивши себе користувачем, який розповідає про можливості власного ноутбука).
Назва властивості
Значення властивості
Розмір

Колір

Якість екрана

Зручність клавіатури

Можливості тачпаду


Назва властивості
Значення властивості
Фірма-виробник

Вартість

Процесор

Діагональ екрана

Оперативна пам’ять

Жорсткий диск

Операційна система
в)Завдання 3. (Значення властивостей можна взяти на одному із сайтів інтернет-магазинів.)

Створіть відповідні інформаційні моделі згідно зазначених середовищ.
а)       У завданні 1 виконайте зображення ноутбука в середовищі Paint за властивостями, які ви записали в таблиці. Збережіть файл під назвою Пр2_1_Прізвище.bmр.      
б)      У завданні 2 створіть стислий опис можливостей ноутбука в середо­вищі MS Word за властивостями, які ви записали в таблиці. Збережіть файл під назвою Пр2_2_Прізвище.dос.
в)       Завдання 3 виконайте у файлі Pr2.doc, який необхідно завантажити із папки FILES на диску. Заповніть у даному файлі таблицю, вказавши властивості та їхні значення, що було заповнено в п. 2в практичної роботи. Збережіть файл під назвою Пр2_3_Прізвище.dос.
г)       У завданні 4 створіть презентацію різноманітних ноутбуків, які задо­вольняють вимоги до комп’ютера, встановлені покупцем у п. 2в прак­тичної роботи. (Підібрати зображення різноманітних видів ноутбуків можна на одному із сайтів інтернет-магазинів, попередньо вста­новивши необхідні критерії відбору комп’ютерів на сайті магазину). Збережіть файл під назвою Пр2_4_Прізвище.ррt.
V. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок. Заповнення учнями такої анкети.
Під час виконання практикуму:
·                     мені було незрозуміло…;
·                     у мене виникли такі запитання…;
·                     я не впорався з такими завданням…;
·                     мені сподобалось і я буду використовувати… .
VI. Домашнє завдання.
Опрацювати матеріал підручника.

У середовищі графічного редактора створити інформаційну модель свого родинного дерева.

Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі:опис, таблиця, формули, схеми. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.


Мета:
навчальна: розглянути форми подання та етапи побудови інформаційних моделей об'єктів, навчитися створювати моделі в різних програмних середовищах;
розвивальна:сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера, навчити учнів грамотно висловлювати свою думку та вміти відстоювати її, розвивати в учнів вміння проводити оцінювання власної діяльності та доводити її цінність;
виховна: виховувати інформаційно – освічену  людину, свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання та наочність: комп’ютерний клас з ОС Windows, приклади моделей, практичне завдання

Хід уроку
І. Організаційний етап.
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1)                Учні демонструють створені моделі
2)                Інформатичний диктант
-     Об’єкт – це…
-     Об’єкти бувають ……
-     Модель – це ….
-     Моделювання – це ….
-     Предметна галузь – це…..
-     Скільки моделей можна створити для одного об’єкта?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
  Мозковий штурм
Як ви думаєте , які види інформаційних моделей можуть бути подані з використанням графічних редакторів, редакторів презентацій, текстових процесорів? Сьогодні ми з вами навчимося це робити, тобто будемо створювати інформаційні моделі в програмних середовищах.

ІV. Вивчення нового матеріалу.
Коли людина пізнає навколишній світ, вона формує  своє уявлення про нього. Людина кожного дня, не помічаючи, створює моделі реальних об’єктів для пізнання чогось нового та одержання інформації.
Будь – яка  модель створюється та змінюється завдяки інформації, яку людина має про реальні об’єкти. Перед тим, як створити  інформацію модель, слід визначити  мету створення, а вже потім виділити основні властивості об’єкта – оригіналу, які буде відображено в моделі.
Так, наприклад, створюючи інформаційну модель «комп’ютер», одну людину буде цікавити його зовнішній вигляд, розміри, а іншу – параметри його складових – частота процесора, розмір оперативної  пам’яті тощо.
Як саме створюють інформаційні моделі?
Спочатку треба обрати об’єкт, для якого буде створено модель. Встановити мету дослідження. Відповідно до мети виділити істотні властивості об’єкта. В залежності від цього визначити  форму подання інформаційної моделі. Адже інформаційну модель можна подати різними способами – у вигляді графіка, рисунка, таблиці, формули тощо.

ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
Вибір об’єкта
Постановка мети

Візитна картка
Розповсюдження інформації
 
                                                                                           
Визначення властивостей
Визначення форми подання
Розмір, дані, вимоги до дизайну
Таблиця
 
Етапи
 побудови інформаційної моделі «Візитна картка»
(за допомогою слайдів)
·                   Об’єкт дослідження – візитна картка;
·                   Мета – розповсюдження інформації про особу;
·                   Основні властивості – розміри; дані, що має містити картка; вимоги до оформлення.

Властивості
Значення
Ширина
85мм
Висота
45мм
Наявність даних
Прізвище, ім’я, посада,телефон
Колір рамки
Червоний
Розмір шрифту
12пт
Найменування шрифту
Arial
Колір шрифту
Синій

Усі назви властивостей  в інформаційних моделях завжди є знаковими елементами. А ось значення величин можуть нести як знакову, так і образну інформацію. Так, зображення дерева – це образна величина, а значення його віку – знакова.
Інформаційні моделі діляться на образні, змішані, знакові (робота з підручником, діти розглядають види моделей за допомогою схеми)
Із розвитком інформаційних технологій природнім стало представляти інформаційні моделі за допомогою традиційних офісних пакетів, графічних редакторів.
Давайте спробуємо створити інформаційні моделі в різних програмних середовищах.
V. Засвоєння набутих знань
Завдання 1. Створити інформаційну модель кубика Рубика в графічному редакторі Paint
 (Діти з допомогою вчителя записують мету та властивості в зошити, а потім виконують зображення на комп’ютері )
1.Визначимо мету побудови моделі кубика: представлення загального уявлення про зовнішній вигляд кубика Рубика.
2.Запишемо основні властивості майбутньої моделі
Властивості
Значення
Форма
Куб
Кількість квадратиків з однієї сторони
9
Кількість кольорів
6
Кількість видимих граней
3
Ширина зображення
Від 5 до 3,5см
Висота зображення
Від 5 до 3,5см
3. Згідно встановлених властивостей побудувати зображення кубика Рубика в графічному редакторі Paint
4. Збережіть файл в своїй папці.

Завдання2. (Самостійно, клас ділиться на варіанти)
Створити інформаційну модель квітки за зразком у програмі MS PowerPoint(1 варіант),MS Word (2 варіант)
1.                Визначте мету створення моделі.
2.                Створіть таблицю, до якої запишіть основні властивості майбутньої моделі
3. Згідно встановлених властивостей створіть інформаційну модель квітки в середовищі MS PowerPoint(1 варіант),MS Word (2 варіант)
4. Збережіть файл в своїй папці.

VІ.  Підбиття підсумків уроку
Застосування методу «Недописаної тези». Учитель пропонує учням дописати речення:
Мені вдалося...;
Мені сподобалося...;
Мені не вдалося...;
Мені не сподобалося...;
Я сумніваюся...;
Я змінив би...;
Мені було на уроці... .

VІІ. Рефлексія.
Який настрій переповнює наприкінці уроку.
 
VІІІ. Домашнє завдання.

Використовуючи дані з глобальної мережі, створити інформаційну модель об’єкта мобільний телефон для купівлі надійного телефону з широкими функціональними можливостями.