понеділок, 11 січня 2016 р.

Тест Інформатика 5 клас. Редактор презентацій

Варіант 1
Вибери одну правильну відповідь
1. Зразок для створення презентацій-це

А)  Слайд
Б)   План
В)   Шаблон                                                                                       0,5б
Г)   Опис

Начало формы
2. Інстумент Текстове поле розміщується на вкладці

А)  вставлення
Б)   конструктор
В)   основне                                                                                       0,5б
Г)   показ слайдів

3. Додaти текстовий напис можна за допомогою інструмента


А)  В
Б)   А                                                                                                   0,5б
В)   Б
4. Вирівнювати текст у текстовому написі не можна:

А)  за лівим краєм
Б)   за правим краєм
В)   по центру слайда                                                                         0,5б
Г)   за шириною


5. Додати графічні об'єкти можна за допомогою інструментів,    

 які знаходяться у групі Зображення на вкладці

А)  вигляд
Б)   основне
В)   вставлення                                                                                   0,5б
Г)   показ слайдів

6. За допомогою редакторів презентацій з презентацією    
    не можна працювати в режимах:

А)  демонстрація
Б)   презентація
В)   редагування                                                                                0,5б
Г)   форматування

7. Під час створення фотоальбому не можна         

   додавати до слайдів:

А)  примітки до зображень
Б)   зображення
В)   заголовки слайдів                                                                       1 б
Г)   підписи зображень

8. До вставленого текстового поля не можна ввести текст:

А)  із клавіатури
Б)   скопіювати з буфера обміну
В)   зі сканера                                                                                     1 б
Г)   з принтера

9. Вставлені текстові і графічні об'єкти не можна:

А)  форматувати
Б)   змінювати місце розташування
В)   видаляти                                                                                       1 б
Г)   правильної відповіді немає

10
. При створенні фотоальбому не виконують такі дії:

А)  послідовно вставляють потрібні малюнки чи зображення
Б)   впорядковують зображення
В)   підписують зображення                                                               1,5 б
Г)   додають схему фотоальбому

11. Прикладами шаблонів презентацій не можуть бути презентації:

А)  звіт з виконання завдань практичної роботи
Б)   план написання твору
В)   порядок виконання лабораторної роботи                                   1,5 б
Г)   порядок денний зборів


12. Місце розташування текстового напису на слайді

А)  вказується за допомогою миші
Б)   визначається автоматично - в області заголовка слайда
В)   визначається автоматично - по центру слайда                           3 б
Г)   визначається автоматично - у нижній частині слайда

Варіант 2
Вибери одну правильну відповідь
1. Зміна значень властивостей об'єкта, які характеризують його                                          зовнішній вигляд, це

А)  форматування
Б)  зафарбовування                                                                       0,5 б
В)  змінення
Г)  редагування

2. Фотоальбом - це презентація, що не містить:

А)  зображення
Б)  текстові заголовки
В)  текстовий документ                                                                     0,5 б
Г)  підписи зображень

3. Додaти формулу можна за допомогою інструмента
А)  В
Б)  А                                                                                                 0,5 б
В)  Б

4. Для переходу до попереднього слайду в режимі демонстрації
не можна використовувати клавіші:
А) 
BackSpase
Б) 
PageUp
В)  стрілка вгору                                                                            0,5 б
Г)  стрілка вліво

5. На слайдах не можна розміщувати такі об'єкти:
зображення

А)  звук
Б)  відео
В)  іграшки                                                                                      0,5 б
Г)  текст

6. Об'єкти на слайді презентації не можуть:
А)  з'являтися
Б)  зникати
В)  рухатися                                                                                    0,5 б
Г)  правильна відповідь не передбачена

7. У середовищі редактора презентацій не можна                                              
працювати в режимах:

А)  звичайний
Б)  сортувальник слайдів
В)  показ слайдів                                                                             1 б
Г)  форматування

8. Вікно редактора презентацій не містить:

А)  робочу область
Б)  спеціальні інструменти
В)  кнопку Пуск                                                                             1 б
Г)  стрічки меню


9. При редагуванні вмісту фотоальбому не можна:

А)  видаляти зайві зображення
Б)  додавати нові зображення
В)  змінювати нові зображення                                                    1 б
Г)  відновити видалені зображення

10. У режимі Сортувальника слайдів можна

А)  демонструвати презентацію
Б)  переглядати ескізи слайдів
В)  змінювати об'єкти на слайдах                                                1,5 б
Г)  змінювати послідовність розташування слайдів


11. На рядку заголовка не розміщені:

А)  панель швидкого доступу
Б)  ім'я відкритого файла
В)  кнопки керування вікном                                                      1,5 б
Г)  відомості про обсяг файла


12. За допомогою вказівки "Замінити рисунок" з контекстного                        
меню зображення на слайді шаблона можна змінити малюнок                             
на інший, при цьому:

А)  розміри і положення зображення залишиться незмінними
Б)  положення зображення залишиться незмінним, а розміри будуть                 

 змінені залежно від розмірів нового зображення
В)  нове зображення буде розміщено в лівому верхньому куті слайда            3 б
Г)  нове зображення буде розміщено в правому верхньому куті слайда

Тест Інформатика 5 клас Графічний редактор

Варіант 1

Вибери одну правильну відповідь

1. Інструмент Заливка використовується для

А)   швидкого зафарбовування всієї фігури всередині
Б)   вибору кольору для малювання
В)   вибору кольору фону                                                                                       0,5 б
Г)   зафарбовування малюнка

2. Виділений фрагмент малюнка можна:

А)   змінити колір
Б)   зменшити
В)   збільшити                                                                                                          0,5 б
Г)   перемалювати

3. Змінити розмір символів можна за допомогою інструмента

А)   А
Б)    Б                                                                                                                        0,5 б
В)   В

4. Колір фону обирається на палітрі, 

якщо попередньо вибрано елемент


А)   А
Б)    Б                                                                                                                        0,5 б
В)    В


5. У графічному редакторі основне вікно не містить:

А)   рядок заголовка
Б)   панель швидкого запуску
В)   стрічку з інструментами та палітрою кольорів                                         0,5 б
Г)   кнопку Пуск

6. Геометрична фігура, зображена на папері, є об'єктом та

 не може    мати такі властивості

А)   колір
Б)   розміри
В)   колір контуру                                                                                                  0,5 б
Г)   вагу 

7.
 Для виділення фрагмента довільної форми використовують інструмент      1 б
                                                                                                                                                                       
8. Недоступні вказівки відображаються в меню та списках:

А)  сірим кольором
Б)  червоним кольором
В)  жовтим кольором                                                                                                  1 б
Г)  чорним кольором

9. Виділений фрагмент обрамляється

А)  виділений фрагмент обрамляється
Б)   пунктирним прямокутником
В)  кольоровим прямокутником                                                                                1 б
Г)   чорним прямокутником

10. Однією з основних функцій графічного редактора є

А)  введення тексту
Б)   зберігання коду зображення
В)  створення зображень                                                                                            1,5 б
Г)   перегляд і виведення графіків

11. Буфер обміну в середовищі графічного редактора 
не використовують для:

А)  копіювання виділеного фрагмента
Б)   вставляння виділеного фрагмента
В)  збереження виділеного фрагмента                                                                       1,5 б
Г)   видалення виділеного фрагмента

12. Щоб зобразити лише контур фігури, необхідно у списку інструменти

Заповнити обрати

А)А          В)В
Б)Б                                                                 3 б
Варіант 2
Вибери одну правильну відповідь
1. Форма символів визначається обраним

А)  шрифтом
Б)  кольором
В)  розміром                                                                                                                 0,5 б
Г)  ефектом

2. Нахил і товщина літер визначається їх

А)  накресленням
Б)  шрифтом
В)  кольором                                                                                                                 0,5 б
Г)  розміром

3. Зробити накреслення символів напівжирним 

можна за допомогою інструмента

А)  Б   
Б)  А  
В)  В

                                                                                                                                        0,5 б

4. Основний колір обирається на палітрі, 
якщо попередньо вибрано елемент

А)  В
Б)   Б                                                                                                                               0,5 б
В)  А


5. Символами не можуть бути:

А)  букви
Б)   цифри
В)  малюнки                                                                                                                  0,5 б
Г)  розділові знаки

6. Значення яких властивостей символів не можна змінити:

А)  розмір
Б)   вагу
В)  колір                                                                                                                         0,5 б
Г)  шрифт7. Прапорцями називають об'єкти

   

                                                                                                                                       1 б
   


8. Буфер обміну - це

А)   запасний диск;
Б)    пристрій;
В)   програма;                                                                                                                  1 б
Г)   частина пам'яті комп’ютера.

9. Частина зображення, звідки переміщується фрагмент,
 автоматично     зафарбовується

А)   кольором фону, що встановлений на палітрі
Б)   основним кольором, що встановлений на палітрі
В)   білим кольором                                                                                                         1 б
Г)   кольором, яким зафарбовано фрагмент зображення, що переміщується

10. Paint - це редактор, основною функцією якого є

А)   здійснення набору тексту
Б)   здійснення набору тексту та його форматування
В)   створення і редагування зображень                                                                     1,5 б
Г)   створення графіків

11. Запустити графічний редактор Paint на виконання можна 
        за допомогою вказівки

А)   Пуск/Усі програми/Стандартні/
Paint
Б)   Пуск/Графічні редактори/
Paint В)   Paint                                                             1,5 б
Г)  
Paint/Стандартні/Пуск

12. Кнопки панелі інструментів, палітра, робоче поле, меню утворюють

А)   повний набір графічних примітивів графічного редактора
Б)   середовище графічного редактора
В)   перелік режимів роботи графічного редактора                                                   3 б
Г)   набір команд, якими можна скористатися при роботі з графічним редактором

Д)   інструменти для опрацювання графічних зображень